هوای خانه را به تهویه کار بسپارید

هوای خانه را به تهویه کار بسپار، چون لیاقتشو داری

خدمات ما | مرکز مجاز تعمیر و سرویس سیستم های حرارتی و برودتی

قوانین تهویه کار

rules_sign

1- مشتری دقت داشته باشد که اگر پس از انجام خدمات توسط سرویس دهنده های فدک تهویه در بازه زمانی یک هفته مجدد مشکلی برای دستگاه پیش آمد با خود شرکت جهت رفع ایراد تماس بگیرند و اگر در این بازه زمانی با شماره شخصی سرویس دهنده و یا ازشرکت دیگری در خواست خدمات کنند فدک تهویه هیچ گونه مسئولیتی در قبال پرداخت خسارت وارد به دستگاه را ندارد.

۲- مشتری تا ۲۴ ساعت پیش از زمان سفارش درخواستی بدون محدودیت میتواند سفارش را به این دلیل است که ”سرویس دهنده“ انتخابی شده برای خود را ابطال کنید صرفاً سرویس شما در وقت باقیمانده امکان دریافت سرویس جدید نخواهد داشت و این امر ضرر و زیان مالی برای وی به همراه خواهد داشت . چنانچه مشتری قصد ابطال سفارش خود را دارد؛ برای لغو یا تغییر زمان آن، باید با واحد امور مشتریان تماس بگیرد.

۳- مشتری در طول دریافت خدمات ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران از هر نظر می باشد و درنتیجه رعایت مقررات مربوط به حجاب برای بانوان و… ، برای مشتری الزامی است ، که در غیر این صورت مسئولیت کلیه پیشامدهای احتمالی بر عهده مشتری میباشد.

۴- مشتری موظف است هزینه ی خدمات را به یکی از طرق پی شبینیشده پرداخت نماید. پس از ارسال درخواست خدمات یا پس از پایان خدمات ( در فرضی که شرایط خدمات پایان یابد) مشتری نمیتواند به میزان هزینه ی خدمات اعتراض کند و یا اینکه هزینه را به حساب شخصی سرویس دهنده انتقال دهد . اگر به هر دلیلی مشتری مجبور به پرداخت هزینه نقدی به سر ویس دهنده شود حتما باید از سرویس دهنده رسید پرداخت دریافت کند.

۵- مشتری متعهد به پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به سرویس دهنده بر اساس نرخ تعریف شده به ازای هر بار مسیر رفت و امد سرویس دهنده می باشد.

۶- مشتری میپذیرد هزینه بعضی از خدمات به طور تقریبی در فدک تهویه از طرف  سرویس دهنده مشخص شده و ممکن است با توجه به جزئیات خدمت مورد نظر و پس از انجام بازدید توسط سرویس دهنده تغییر در آن اعمال گردد و قیمت نهایی پس از بازدید به وی اعالم خواهد شد ، لذا در صورت تایید مشتری ، اعتراضی نسبت به هزینه خدمات نمیتواند داشته باشد.

۷- پس از انجام هر سرویس متخصص ملزم به تنظیم فاکتور بر اساس فهرست بهای توافق شده در سفارش میباشد. لذا مشتری تنها موظف به پرداخت اجرت فاکتور است. و قطعات مصرفی جهت ارائه سرویس توسط متخصص، باید به طور جداگانه و مطابق با فاکتور پرداخت شود.

۸- اگر مشتری فقط درخواست عیب یابی دستگاه کرده باشد موظف است هزینه کارشناسی و ایاب ذهاب سرویس دهنده را پرداخت کند حتی اگر هیچ کاری توسط سرویس دهنده به هر علتی اعم از توافق بر سر هزینه انجام خدمات و… صورت نگرفته باشد.

تخفیف ویژه

با عضویت در خبرنامه از تخفیف ویژه برخوردار شوید.